Vores betalingspolitik

Fast gaveaftale via valgt betalingsmiddel

Når en gavegiver støtter Hjælp din Næste igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Hjælp Din Næste trækker det valgte beløb 1 gang hver måned på datoen for indgåelsen.

Det er muligt at bruge følgende kort: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard samt MobilePay Subscription

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering via e-mail ved enkelt indbetaling og ved oprettelse af fast betalingsaftale.

Køb og ansvar

Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Hjælp Din Næste med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Hjælp Din Næste sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Hjælp Din Næste til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger

Hjælp Din Næste registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Hjælp Din Næste gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Hjælp Din Næste bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Hjælp Din Næste lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.

Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data, ved at tage kontakt til os. Kontaktinfo står i bunden.

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Hjælp Din Næste på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling. Derefter vil informationerne af kortet eller andet betalingsmiddel blive slettet.

Fortrydelse

Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Hjælp Din Næste

Brolæggerstræde 1, 1211 København

CVR :41384417

Tlf: 50193509

HjaelpDinnaeste@gmail.com

www.HjaelpDinnaeste.org