Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager mange spørgsmål vedrørende hvordan og hvorfor man ender som hjemløs i Danmark. Til dette kan vi henvise til WeShelters FAQ, som besvarer mange af de samme spørgsmål som vi også har modtaget. Spørgsmålene og tilhørende svar kan læses på linket nedenfor eller længere nede på denne side.

https://weshelter.dk/om-os/viden-om-hjemloeshed/ofte-stillede-spoergsmaal/ 

 

FAQ

Du kan enten skrive til os på Facebook eller hjaelpdinnaeste@gmail.com og lave en aftale, ellers er vores faste dag for at aflevere tøj mandag mellem 15:00 og 18:00

Tekst fra: https://weshelter.dk/om-os/viden-om-hjemloeshed/ofte-stillede-spoergsmaal/

I Danmark findes der ingen officiel definition af hjemløshed, men hvert andet år siden 2007 (2009, 2011, 2013, 2015 & 2017) har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE (tidligere SFI), udført de nationale kortlægninger af hjemløshed i Danmark. Kortlægningerne er gennemført ved, at cirka 1400 lokale sociale tilbud og myndighedsenheder udfylder et to-siders spørgeskema for hver enkelt person, der befinder sig i en hjemløshedssituation, og som tilbuddet eller enheden har kontakt med eller kendskab til. En kontrol for dobbelttællinger foretages ved hjælp af CPR-numre og/eller initialer, samt øvrige oplysninger.

I forbindelse med undersøgelserne har VIVE forsøgt at definere, hvad det vil sige at være hjemløs, hvilket har ledt til denne definition:

Hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. (Kilde: VIVEs Hjemløshed i Danmark, 2017)

I 2015 udvidede VIVE (dengang SFI) definitionen til at omfatte personer, som befinder sig i en af følgende ni situationer:

 • Personer som sover på gaden, i en trappeopgang, i et skur eller lignende.
 • Personer som overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning.
 • Personer som overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger og forsorgshjem.
 • Personer som opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed
 • Personer som bor midlertidigt og uden kontrakt hos venner/bekendte eller familie
 • Personer som bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt.
 • Personer der hører under kriminalforsorgen, skal løslades inden for 1 måned, og der er ikke iværksat en boligløsning forud for løsladelsen.
 • Personer som er indlagt på hospital eller opholder sig på et behandlingssted og planlægges udskrevet inden for en måned, og hvor der ikke er iværksat en boligløsning forud for udskrivningen.
 • Andet – fx personer som overnatter i campingvogne, kolonihavehuse o.l.

Det skal nævnes, at denne definition af hjemløse er forholdsvis smal, i det der findes en del personer, der på papiret har en bolig, men i praksis har det, man kan betegne som “hjemløseadfærd”.

Du kan læse alle undersøgelserne på VIVEs hjemmeside

Tekst fra: https://weshelter.dk/om-os/viden-om-hjemloeshed/ofte-stillede-spoergsmaal/

Hjemløshed er et komplekst problem, og der kan være mange grunde til, at man bliver hjemløs. Som regel kæmper hjemløse med en kombination af forskellige problemer, som rækker ud over dét at mangle en bolig. Typisk drejer det sig om misbrugsproblemer, psykiske lidelser, ensomhed og fattigdom.

Ifølge VIVE-forsker Lars Benjaminsen, vokser antallet af hjemløse i Danmark grundet strukturelle faktorer og manglen på billige boliger. Et studie udført af VIVE viser, at et stigende antal mennesker oplever at blive sat ud af deres bolig, og hver fjerde af de udsatte beboere er stadig hjemløs et år efter udsættelsen. I 2002 gennemførte de danske fogedretter 1823 sager, hvor folk blev sat ud af deres bolig. Det tal steg kraftigt i 2008 og første halvdel af 2009, hvor antallet var steget til hhv. 3762 udsættelser og 2080 udsættelser (Kilde: Domstolsstyrelsen). De tal blev igen toppet i 2011, hvor antallet af tvangsudsættelser fra lejeboliger nåede op på 4.405 (Kilde: Domstolsstyrelsen). Ifølge en undersøgelse lavet af det tidligere SFI i 2008 er 30% af dem, der bliver smidt ud, på kontanthjælp. Ofte er de dybt gældsatte, og 38% har netop mistet deres job. Hver fjerde er stadig hjemløs et år efter udsættelsen.

Tekst fra: https://weshelter.dk/om-os/viden-om-hjemloeshed/ofte-stillede-spoergsmaal/

 • 75 % af alle hjemløse er mænd og 25 % er kvinder.
 • 36 % af alle hjemløse er under 30 år.
 • 18 % af hjemløse har anden etnisk baggrund end dansk.
 • 10 % af hjemløse overnatter på gaden.
 • Ca. halvdelen (49 %) af de hjemløse befinder sig i København og hovedstadsområdet.
 • 61 % af hjemløse har et misbrug af narkotika, hash, alkohol eller medicin.
 • 53 % af hjemløse skønnes at have en psykisk sygdom.
 • 22 % af hjemløse skønnes at have en fysisk sygdom.
 • Ca. 50 % af hjemløse har været hjemløse i over 1 år.

(Kilde: Hjemløshed i Danmark, VIVE, 2017)

Tekst fra: https://weshelter.dk/om-os/viden-om-hjemloeshed/ofte-stillede-spoergsmaal/

I 2017 udgav Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), den sjette rapport om hjemløshed i Danmark. Undersøgelsen viser, at der i alt er optalt 6.635 hjemløse personer i tælleugen, uge 6, 2017. Tallet svarer til, at lidt over 1 ud af hver 1000 danskere i optællingsugen var hjemløse.

VIVE antager dog at tallet er højere, fordi det er umuligt at vide om alle hjemløse i Danmark indgår i optællingen. Inden kortlægningen i 2017 har fire andre kortlægninger af hjemløse fundet sted. I 2007 blev der registreret 5.253 hjemløse i Danmark. I 2009 var der sket et lille fald til 4.998 hjemløse, men derefter skete en stigning i antallet af hjemløse både i 2011 og 2013 og igen i 2015, hvor tallet var 6.138. Tallet steg altså fra 2015 til 2017 med 8%. Kortlægningen i 2007 var det første af sin art i Danmark.

Kortlægningerne gennemføres ved, at sociale tilbud og myndigheder på hjemløseområdet i kortlægnings perioden udfylder et spørgeskema for hver hjemløs person, de har haft kontakt med eller kendskab til i løbet af den pågældende uge.

Tekst fra: https://weshelter.dk/om-os/viden-om-hjemloeshed/ofte-stillede-spoergsmaal/

I 2017 udgav Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), den sjette rapport om hjemløshed i Danmark. Undersøgelsen viser, at der i alt er optalt 6.635 hjemløse personer i tælleugen, uge 6, 2017. Tallet svarer til, at lidt over 1 ud af hver 1000 danskere i optællingsugen var hjemløse.

VIVE antager dog at tallet er højere, fordi det er umuligt at vide om alle hjemløse i Danmark indgår i optællingen. Inden kortlægningen i 2017 har fire andre kortlægninger af hjemløse fundet sted. I 2007 blev der registreret 5.253 hjemløse i Danmark. I 2009 var der sket et lille fald til 4.998 hjemløse, men derefter skete en stigning i antallet af hjemløse både i 2011 og 2013 og igen i 2015, hvor tallet var 6.138. Tallet steg altså fra 2015 til 2017 med 8%. Kortlægningen i 2007 var det første af sin art i Danmark.

Kortlægningerne gennemføres ved, at sociale tilbud og myndigheder på hjemløseområdet i kortlægnings perioden udfylder et spørgeskema for hver hjemløs person, de har haft kontakt med eller kendskab til i løbet af den pågældende uge.